הגשת בקשה לפשיטת רגל על ידי חייב , מוגשת במצב בו החייב לא יכול לעמוד בכיסוי חובותיו. אי העמידה בחובות , ואי יכולת פירעון החובות מהווים את הטעם להגשת בקשה לפשיטת רגל על ידי החייב. הליך פשיטת הרגל נועד לאפשר לחייב הגנה מפני הנושים. ההגנה מפני הנושים באה לידי ביטוי מקום בו מוצא צו כינוס ועיקוב הליכים.

בצו הכינוס מורה בית המשפט לכנס את כל נכסיו של החייב , במטרה לאמוד אותם לשמור עליהם , ולאפשר בשלב מאוחר יותר חלוקתם לנושים. בצד זאת יחד עם צו הכינוס מתקיים שלב של עיכוב הליכים כללי. עיכוב ההליכים מאפשר לחייב , מעיין רווחה , מעט מרגוע מפני הנושים אשר יכולים היו עד היום לפתוח בהליכי גביה כנגד החייב.

במסגרת צו הכינוס ועיכוב ההליכים , החייב נדרש לשלם כספים לקופת הכינוס. תשלום הכספים לקופת הכינוס הוא אחד מן התנאים אשר על החייב לעמוד בהם וזאת לצד , החובה להגיש לכנ"ר  דוחות כספיים על התנהלותו הכספית של החייב. חשוב לציין כי כי עמידה בתנאים המקדמים שלאחר הגשת הבקשה לפשיטת רגל , לרבות תשלום הכספים לקופת הכינוס , וכן הגשת הדוחות לכונס הנכסים הם תנאים חשובים ביותר , וזאת לצד החובה של החייב לעבוד. עבודה בהליך פשיטת רגל התפרשה לא אחת , כאחד התנאים אשר מחייבים את החייב , מקום בו החייב יכול לעבוד אך לא עושה זאת יכול החייב להיחשב כמי שמנהל את ההליך שלא בתום לב , דבר אשר יכול להביא לביטול הליך פשיטת הרגל.

לאחר הגשת הבקשה לפשיטת הרגל , ומתן צו הכינוס , מגיע החייב לשלב הסופי הוא שלב הבקשה להפטר , בהפטר מופטר למעשה החייב מן החובות אשר רבצו לפתחו. ישנם חובות מהם ניתן לפתור את החייב בהליך הפטר , ברם חובות פליליים , קנסות , ודמי מזונות הם לא חובות בני הפטר. לעניין חובות מזונות קיימת פסיקה מקלה עם החייב , ברם היות ומדבור בחובות שהם  למעשה כספים אותם על החייב לשלם בגין מזונותיו של ילדיו , החייב למעשה לא כל כך מהר יופטר מחובותיו.

בהליך של הגשת בקשה לפשיטת רגל חשוב ביותר לתכנן את ההליך לעמוד בכל התנאים בצורה מוקפדת וזאת על מנת שהחייב יהיה יכול בסופו של יום להיות מופטר מחובותיו. אי עמידה כאמור בהליך פשיטת הרגל בכל התנאים יכולה לפעול רק לרעת החייב.

אם נקלעת לחובות , בין בשל משבר כספי , בין בשל כישלון עסקי , ואם אתה לא יכול לעמוד בחובות , פנה עוד היום להליך פשיטת רגל , הגש בקשה , אני אקל עליך את התהליך עד כמה שניתן ותוך זמן קצר תוכל לצאת לדרך חדשה.