מקום בו חייב נקלע לחובות אשר אין לו את היכולת לעמוד בהם , מפאת גודלם ו/או מפאת אי יכולתו של החייב להחזיר את הכספים לנושים עומדות בפניו אחת משתי האפשרויות , להגיש בקשה לראש ההוצאה לפועל ולבקש להכריז על החייב כחייב מוגבל באמצעים , או להגיש בקשה להכרזתו של החייב כפושט רגל.

השיקולים בכל אחת מן הדרכים הם שונים , וזאת מאחר ובדרך כלל יומלץ לחייב לא להגיש בקשה לפשיטת רגל אלה דווקא לנקות בדרך של הכרזתו כחייב מגובל באמצעים מקום בו חובותיו הם לא כל כך גבוהים ומקום בו יש סיכוי כי הוא יצליח לכסות את חובותיו ולהחזיר את הכספים לנושיו, במצב מעיין זה רצוי לא להעמיד את החייב בפני פשיטת רגל.

ברם מקום בו החוב הוא גבוהה ביותר , ולחייב אין נכסים או כספים ונראה כי החייב לא יהיה יכול לכסות את חובו לנושיו , יש ואפשר ורצוי להגיש בקשה לפשיטת רגל ולא להגיש עבור החייב בקשה להכרזתו מוגבל באמצעים וזאת משום שהדרך של הכרזתו של החייב כחייב מוגבל באמצעים לא תביא לחייב כל פיתרון לבעייתו , וכי סביר מאוד להניח כי חובו של החייב  רק  ילך ויגדל מקום בו תוגש במצב בו החייב הוא בעל חובות גדולים , בקשה לאיחוד תיקים ולהכרזת החייב כמוגבל באמצעים , ולא בקשה לפשיטת רגל.

ההגבלות על חייב מוגבל באמצעים וההגבלות על פושט רגל

על חייב מוגבל באמצעים ועל פושט רגל מוטלות הגבלות , אשר מכוחן , לא מורשה החייב לעזוב את שטח מדינת ישראל, הוא לא יכול להחזיק בכרטיסי אשראי , הוא מוכרז כחייב מוגבל בבנקים ,והוא נדרש לסור למרותו של ראש ההוצאה לפועל ולהתייצב לחקירת יכולת.

ההגבלות הקיימות על פושט רגל

פושט רגל הוא למעשה מי שהוכרז כפושט רגל ,ומי שעובר להכרזתו ניתן לגביו על ידי בית המשפט המחוזי צו כינוס נכסים. במסגרת צו כינוס נכסים הלכה למעשה מרוכזים כל נכסיו של החייב והוא נדרש למסור דיווח אחת לחודשיים לכונס הנכסים הרשמי , ולמנהל המיוחד במידה ומונה לו מנהל שכזה .

בעוד שחייב מוגבל באמצעים הוא אדם שמוטלות עליו רק הגבלות פושט הרגל הוא אדם שמוטלות עליו חובות , כגון החובה להגיש דוחות , החובה לשלם כספים לקופת הכינוס החובה להגיע לחקירת המנהל המיוחד.

יש לומר כי אי הגשת דוחות ו/או אי שיתוף פעולה עם המנהל המיוחד עלול או עשוי להביא למצב בו המנהל החייב יוצא מהליך פשיטת הרגל. חשוב לומר כי הליך הוצאת חייב מפשיטת הרגל הוא למעשה צעד קשה ודרסתי , ברם הוא נעשה מקום בו החייב לא משף פעולה ולא סר לצווי בית המשפט , אבל חשוב מאוד להבהיר כי עד אשר הדברים נעשים ניתנות לחייב הזדמנויות לרוב לתקן את מחדליו.

משאין מחדלים אשר ניתן לייחס לחייב הוא מוכרז כפושט רגל , ומכאן הוא אמור להמשיך לשלם כספים לקופת הכינוס כמו גם להמשיך להגיש דוחות , ויחד עם זאת ובד בבד עם זאת על החייב להמשיך לשתף פעולה עם הכנ"ר .

צו הפטר

השלב האחרון והמכריע בפשיטת הרגל ולאחר שניתן לחייב צו כינוס נכסים , צו עיכוב הליכים , החייב מוכרז כפושט רגל , השלב האחרון הוא צו הפטר .צו הפטר כמשמעתו כן הוא צו אשר פוטר החייב מכל חובותיו ומאפשר לו למעשה לצאת לדרך  חדשה מבלי שיירצו  לפתחו חובות רבים.