Category Archives: חדשות ועדכונים

הגשת תביעה נגד משרד הביטחון

הגשת תביעה נגד משרד הביטחון  הגשת תביעה נגד משרד הביטחון , הנה מצב בו תובע אמור להגיש תביעה , בגין חבלה או מחלה אשר ארעו או התפתחו , בזמן שירותו הצבאי. התביעה נגד משרד הביטחון מוגשת על גבי טופס בקשה לקבלת זכות נכות מחלה או חבלה. אל התביעה נגד משרד הביטחון יש לצרף דו"ח פציעה […]

מחלת יתר לחץ דם אשר פורצת בזמן השרות הצבאי

מחלת יתר לחץ דם אשר פורצת בזמן השרות הצבאי , יכולה להיות קשורה לסטרס מתמשך , לעומס בשעות עבודה , ולגורמים אחרים אשר אופייניים אך ורק לשרות הצבאי. המאמר יעסוק אך ורק בקשר בין סטרס לבין השרות הצבאי. ההגדרה של סטרס , היא עומס אשר הגוף מתקשה לעמוד בו. בדרך כלל חיילם וקצינים בדרגות בכירות […]

טיפול רפואי בנכי צה"ל

נכה צה"ל זכאי לקבל על חשבון המדינה טיפול רפואי בנכות המוכרת. הטיפול הרפואי יכול שיהיה טיפול מכל סוג שהוא , לרבות טיפול תרופתי פיזיותרפיה , או מכשירי עזר אשר יש בהם כדי לאפשר לנכה לחיות עם נכותו , תוך הקלה במידת מה על מצבו , מכשירי עזר הם בדרך כלל נעליים מיוחדות , סדים , קביים כיסאות גלגלים.

ראיות חדשות לפי סעיף 35 לחוק הנכים תגמולים ושיקום

אחד מעקרונות היסוד של שיטת המשפט בישראל , היא עקרון סופיות הדיון. עקרון סופיות הדיון משמעותו היא כי משמיצא התובע את זכויותיו הדיוניות , ומשהפסיד בדינו , אין הוא יכול לשוב ולפנות באותו עניין שוב לאותה ערכאה שיפוטית באותו נושא , שכן בעניינו של אותו תובע מתקיים מה שקרוי מעשה בית דין.

אחוזי נכות נפשיים בתביעה המוגשת כנגד קצין התגמולים

תקנות הנכים מבחנים לקביעת דרגת נכות מפרטות שלושה סוגים של אחוזים נפשיים , בגין שלוש סוגי נכויות נפשיות שונות . מקום בו איש כוחות הביטחון מגיש תביעה בגין פגיעה נפשית לקצין התגמולים ולאחר שנקבע קיומו של קשר סיבתי עומדת בפני הוועדה הרפואית האפשרות לקבוע לנפגע העומד לפניה את אחוזי הנכות לפי אחת מן החלופות הבאות .

פגיעה נפשית מסוג פוסט טראומה וסכיזופרניה הפורצת בזמן השרות הצבאי

הפגיעה הנפשית העיקרית בה לוקים חיילם המשרתים בצבא היא הפרעת דחק פוסט טראומטית. פגיעה זו מאופיינת בתגובה נפשית קשה של הלם ושיתוק כתגובה לאירוע טראומטי ומעורר אימה. יש אפשרות שפגיעה זו תעבור עם הזמן , או שתפשוט צורה ותלבש צורה אחרת.

פוסט טראומה

פוסט טראומה היא מצב אשר מתרחש לאחר שנפגע חווה טראומה . זו יכולה להיות טראומה מכל מקור שהוא , מלחמה , תאונת דרכים , תקיפה מינית , מחלה , או כל אירוע אשר יש בו מרכיב של סכנה ואיום ממשי לחיים, כמו גם איום על שלמות המערכת הגופנית.

קשר סיבתי בתביעות אשר מוגשות בגין פגיעה נפשית שארעה בזמן השרות הצבאי

מקום בו תובע מבקש להגיש תביעה לקצין התגמולים בגין פגיעה נפשית אשר ארעה לו בזמן שרותו הצבאי , על מנת להצליח בתביעתו עליו להוכיח כי קיים קשר סיבתי בין מצבו הנפשי לבין השרות הצבאי . לאמור על התובע להוכיח כי קיים קשר סיבתי בין אירוע מסוים אותו עבר התובע , לבין השרות הצבאי, הדבר יכול להיות כל אירוע , אירוע טראומטי או אירוע שהוא אינו טראומטי אבל כזה אשר הביא למצב בו נמצא התובע. הקושי בהוכחת הקשר הסיבתי נעוץ הן בפאן העובדתי והן בפאן הרפואי של תביעתו של התובע.